„NIDOS BITĖS“

Asociacija - klubas

Rėmėjai

savivaldybe1knnp1

treidas1 


Asociacija "Nidos bitės"

Įmonės kodas: 303857866

Adresas: Naglių g. 26-1, LT-93123 Neringa

Tel.: +370 698 00891

El-paštas: info@nidosbites.lt

Apie mus

Sveiki bičiuliai,
Artėjant pavasariui, bei šylant orams, mes taipogi nesnaudžiame ir atsinaujiname iš esmės. Siekdami suvienyti Vespa fanus ir Neringos grožio mylėtojus Į Pajūrį su Vespa komanda augo ir šiandien su džiaugsmu pranešame kad mes tapome asociacija – klubas “NIDOS BITĖS”. Todėl nuo šiol mus vienyja vienas noras, suburti mūsu kuo daugiau ir pažinti pajūrio grožį geriausia transporto priemone. Norime pakviesti visus neabėjingus jungtis prie mūsu. 

Mūsų tikslai:

  1. Vienyti asociacijos narius – „Vespa“ motorolerių savininkus – populiarinti ir puoselėti šio prekinio ženklo moto priemones. Organizuoti, skatinti, remti bei aktyvinti asociacijos narių veiklas;
  2. Inicijuoti ir viešinti ekologinio transporto tradicijas, kultūros ir visuomeninės veiklos viešąsias akcijas;
  3. Inicijuoti ir įgyvendinti pažintinius, ekologinius, kultūros ir visuomeninės veiklos projektus;
  4. Skatinti moto, sporto, kultūros ir visuomeninės veiklos kolektyvų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą;
  5. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, aktyvų laisvalaikį ir poilsį;
  6. Seminarus, kursus, susirinkimus ir kitokius renginius;
  7. Gauti paramą, taip pat lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų ar kitų asmenų;
  8. Užsiimti leidyba, rūpintis reklama, nekliudomai žodžiu, raštu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
  9. Kaupti Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją sisteminti ir platinti Asociacijos nariams, skatinti bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių, juos konsultuoti, taip pat tiekti visokeriopą pagalbą;
  10. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Asociacijos įstatai (siūsti)

apie mus